Aby zostać tłumaczem przysięgłym trzeba spełnić miarodajne kryteria. Nie jest sprawą prostą, żeby zgodnie z prawem wykonywać tłumaczenia, za które można brać odpowiednie wynagrodzenie. Tłumacz przysięgły to jednostka warta zaufania powszechnego, która może wykonywać wyznaczone obowiązki. Wykonuje on oraz poświadcza tłumaczenia z języka lokalnego na język obcy, z obcego na polski. Może również poświadczać inne tłumaczenia, jakie pozostały wykonane poprzez osoby trzecie. Do innych kompetencji tłumacza przysięgłego należy także wykonywanie odpisów różnych dokumentów w innych językach oraz certyfikowanie ich, a również takich, jakie pozostały wykonane przez inne osoby.

Tłumacz przysięgły jest też uprawniony do wykonywania translacji ustnych. Istnieje godziwa ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, wedle której każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej obowiązany jest postępować, jeśli pragnie ten zawód wykonywać. Kandydat podchodzi do poprawnego egzaminu, jaki uprawnia do wykonywania tegoż zawodu, z kompletną odpowiedzialnością. Translatorem przysięgłym ma prawo zostać postać, jaka posiada obywatelstwo polskie. Ma okazję być to też obywatel jednego z państw Unii Europejskiej. Tłumaczenia mogą być wykonywane także przez obywatela Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. By zostać nim w Polsce niezbędnym kryterium jest znajomość języka polskiego.

Tłumaczenia mogą być wykonywane przez osobę, jaka ma pełną zdolność do czynności prawnych, a też nie była karana. Musi ona też posiadać zakończone studia magisterskie z zakresu filologii. Tłumaczenia może również wykonywać figura, która zakończyła inne studia magisterskie, po czym dyplomowe o kierunku tłumaczeń godziwego języka – pełna propozycja na biuro tłumaczeń Poznań. Definitywnym i najistotniejszym kryterium uzyskania powyższego zawodu, jest przystąpienie i zaliczenie egzaminu państwowego, na którym wykonała translacje z języka polskiego na język obcy, a też z języka obcego na język polski. Nie ma możliwości zwolnienia kandydata z sprawdzianu. Nawet w wypadku, gdy postać ma już uprawnienia tłumacza w innym państwie.