Jednym z z reguły zadawanych wytwórcom pytań w kwestii blach jest zapytanie o ich właściwy sposób montażu i przechowywania blach w czasie otwarcie poprzedzającym zamontowanie ich na dachu. Jeśli montaż ma nastąpić od razu po zakupie (w najwyższym stopniu trzy do czterech tygodni od daty wyrobów), wypada rozciąć zapakowanie, w którym znajdują się blachy i ustawić je pod niedużym skosem, by zapewnić spływanie przypuszczalnym wodom opadowym. Jeżeli zaś okres między produkcją a montażem blach ma być dłuższy, wtedy konieczne jest rozcięcie paczki, w której blachy pozostały dostarczone przez fabrykanta. Później pomiędzy arkuszami trzeba umieścić listwy dystansowe, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza w opakowaniu.

Pod żadnym pozorem nie można kłaść paczki z blachami bezpośrednio na ziemi, a arkusze wypada przechowywać w miejscu bezpiecznym, przewiewnym i suchym, aby nie doprowadzić do zniszczenia blach poprzez działanie elementów środowiskowych – dlatego zainwestuj w blachowkręty. Jedną ze spraw, która w najwyższym stopniu interesuje kupujących blachy, jest sposób przechowywania blach pomiędzy kupnem a montażem.

Nieraz z powodów technicznych lub ewentualnie także budżetowych nie są w stanie bo zainstalować blach na dachu bezpośrednio po zakupie.

W szczególe, nie należy blach kłaść bezpośrednio na ziemi, bo może doprowadzić to do szeregu uszkodzeń chemicznych oraz blokuje odpływ ewentualnych wód opadowych, jakie mogą odkryć się w paczce. Poza tym, nie można pozostawiać blach zamkniętych w nierozciętym opakowaniu. Do prawidłowego i bezpiecznego przechowywania potrzebują wolnego dojścia powietrza.

Jeżeli blachy mają znajdować się w opakowaniu do trzech, czterech tygodni od daty produkcji, wystarczy jedynie naciąć paczkę oraz umieścić je pod delikatnym skosem. Jeśli jednakże kupujący planują trwające dłużej przechowywanie blach przed montażem, muszą bezdyskusyjnie umieścić pomiędzy poszczególnymi arkuszami listewki dystansowe, żeby umożliwić swobodny dostęp powietrza do blach.