Jeśli gra toczy się o wznoszenie domu, to tak w zasadzie jego budowa nie rozpoczyna się od głównej położonej cegły, czy nawet wykopaniu dołu pod ławy fundamentowe. To parę ważnych spraw dotyczących planowania. Pomijając już sprawy projektowe, które to między innymi określają położenie domu względem bezpośredniego otoczenia, ma obowiązek być skonstruowany kosztorys.

Tenże to prognozuje, jakich materiałów trzeba użyć przy takiej budowie, a też opisać ilość elementów budowlanych, sprzętu oraz maszyn, które to łącznie z robotami złożą się na koszt pieniężny inwestycji. W przypadku procesu, jakim jest budowa domu niezwykle istotne jest to, aby przy zdobywaniu surowców budowniczych liczyć się z pewnymi stratami, jakie mogą mieć miejsce w trakcie budowy.

Zatem nie należy pozyskiwać materiałów na tak nazwany „styk”. Wyliczając jak wiele potrzebujemy cegieł, pustaków, piachu, cementu, czy innych materiałów budowniczych należy wziąć pod uwagę, że niemalże zawsze niezbędna ilość nie jest wystarczająca, bo materiał ulega uszkodzeniu, a oraz w pewnych sytuacjach podczas stawiania obiektu mogą wyniknąć pewne zmiany mające na celu używanie dodatkowych materiałów, surowców, co poprzednio nie było brane pod szczególną uwagę – więcej o tym na stronie Ściana działowa a nośna. W tym celu najodpowiedniej zaopatrzyć się w pokaźniejszą ilość komponentów aniżeli ta przewidziana.

Nie zawsze musimy kupować tyle materiału, by posiadać znaczny jego zapas. Jego ilość będzie zawsze ustalona w projekcie i można wtedy dopasować pozyskiwanie materiałów pod kolejne etapy budowy. Zatem warto to robić stopniowo i ewentualnie liczyć się z dodatkowymi kosztami, jakie być może należy będzie ponieść. Konstrukcja domu jest na tyle drogą inwestycją, iż warto także zapoznać się z propozycjami, jakich nie brak na rynku budowlanym.

Dom możemy budować sami, jednakowoż też możemy skorzystać z ekipy budowlanej. Firmy takie trzeba rozpatrywać pod dwoma względami, a mianowicie po wydatkach inwestycji i terminie ich realizacji.